Vi har fått kännedom om att det finns en kopia av vår produkt Cab Diner mikrovågsugn på marknaden som saluförs som vår ugn.

Vår produkt Cab Diner mikrovågsugn har vårt CE-märke förutom Electrolux egna och är modifierad på ett trafiksäkert sätt enligt EU:s direktiv samt godkänd av Electrolux för modifieringen.